Write or be written

Jeg har lyst til å si noe om hvorfor dette med å skrive en bok, som jeg så ofte snakker om nå for tiden, er så viktig for meg. Kort fortalt så handler det om at jeg er lei av at andre tror de vet hvem jeg er og at de (like godt som meg selv) kan fortelle hvorfor jeg gjør som jeg gjør og er som jeg er. Med “andre” mener jeg nok mest Les mer