Vil trenden og veksten i forbrukslån fortsette?

Link til originalpost

Foto: © Yuri_arcurs | Dreamstime.com

Opptaket av kreditt- og forbruksgjeld har hatt en kraftig vekst de siste årene og stadig mer av dette blir misligholdt. Vil trenden snu med nye politiske tiltak? Eller vil veksten fortsette for de børsnoterte selskapene eksponert mot dette markedet?

En rekke børsnoterte selskaper har nytt godt av nordmenns slepphendte holdning ovenfor forbruksgjeld de siste årene. Men nå sliter stadig flere med