Vi må ta vare på naturen vår!

Link til originalpost


Som jeg har skrevet om flere ganger på denne bloggen så har jeg gjennom de seneste årene dessverre observert et stadig mindre biologisk mangfold, – jeg ser færre små engblomster og færre insekter.

Miljøorganisasjonen Sabima peker på gjengroing av kulturlandskap som en av de viktigste årsakene til dette. https://www.sabima.no/hva-truer-naturen/ Derfor fant jeg frem noen gamle bilder av området der jeg pleier å ta mine naturbilder. Bildene