Vi må kreve rammeplan til spesialiseringen i akuttsykepleie!