Vi er jo alle korrupte, mer eller mindre…

Link til originalpost

En korrupt person tar i mot penger eller andre goder i bytte mot en tjeneste gitt av en oppdragsgiver.  Tjenestene spenner over et vidt felt som å påvirke en politisk beslutning, som å lukke øynene for en farlig situasjon, som å styre avtaler og kontrakter i en bestemt retning. Den korrupte begår en handling som ligger utenfor samfunnets lover og