Verdens største og eldste organismer

Link til originalpost

Den største dinosauren (hittil) var den landlevende amphicoelias. Skjønt landlevende, man tror nå at den levde halvt neddykket i vann for lettere å kunne bære sin enorme vekt, litt som dagens flodhester, og at den spiste vegetasjon som hang utover vannet eller vokste langs vannkantene. Amphicoelias kunne bli opptil 120 meter fra snuten til halespissen og kunne veie 60 tonn.

Inntil høsten 2018 var dette kun småtterier i