Ved bruk av ny teknologi kan arbeidsoppgaver utføres 24/7