Vask Grønnsakene

Link til originalpost

Friske frukt og grønnsaker som har ligget i butikken har som regel en fortid vi ikke vet så mye om. Mange mennesker kan ha berørt dem og de har ligget eksponert for insekter og andre uhumskheter. De kan ha vært sprøytet eller blitt støvete under transporten. Og er de ikke sprøytet, men er økologiske kan […]