Våre folkevalgte, hva gjør de?

Link til originalpost


“Politikerne må en gang lære både i Norge og andre steder – at de er ikke våre herrer.
I demokratiet, skal de være klar over, hver eneste dag de våknerog hver eneste dag de går og legger segat de er våre tjenere.
De er folkets tjenere.”
-Erik Bye

Dette er ikke mine ord, det er fra en meget klok mann, Erik Bye.  Akkurat i disse dager så har jeg vondt av våre folkevalgte i vår