Var det en litt introvert uke?

Link til originalpost

Det har kanskje vært en litt introvert uke jeg har lagt bak meg?  På tross av at jeg jeg i jobbsammenheng er ganske utadrettet. Men vinterferien har ført til at få av kollegaene har vært på kontoret, og da blir det mer tankevirksomhet kanskje?

Introvert kun til en viss grad.

Alt har en grense. Det å jobbe med ungdomskubber og andre aktiviteter som innvolverer deltakere