Ukvalifiserte tølpere i Nav, tvinger borgere ut av kvalifiseringsprogram uten at innholdet i tjenesten er oppfylt!