Ukvalifiserte tølpere i Nav, tvinger borgere ut av kvalifiseringsprogram uten at innholdet i tjenesten er oppfylt!

aroble

Følgende spørsmål rundt hva en Navrammet borger konkret kan foreta seg for å motta akutt og nødvendig bistand når ukvalifisert personell i etaten bevisst unnlater å gjøre jobben de er betalt for og langt fra oppfyller den faglig forsvarlige standarden som er dem pålagt – hvilket avstedkommer vidtrekkende alvorlige konsekvenser for både den det gjelder samt dennes nærmeste, vil straks bli rettet til Arbeid- og sosialminister Robert Eriksson, dog med en lett redigering av Les mer