Triage – kompetanse i front

Link til originalpost

«Triage er fransk for sortering og er en prosess for å bestemme prioritering i behandling av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er. Dette skal gjøre pasientbehandlingen mer effektiv når ressursene er for utilstrekkelige til at alle kan bli behandlet med en gang.» Wikipedia. Verktøyet brukes i majoriteten av akuttmottak, legevakter og prehospitalRead More