Trespann

Link til originalpost


Hva jeg her prøver å vise er hvor forskjellig ett motiv kan fremtre avhengig av hvor fokus legges og hvilket perspektiv man velger og hvilken redigering man velger.

Bildet øverst er tatt med LumixGX80 (kroppfaktor 2x) med middels stor blender. Her ønsket jeg nettopp å få frem den hårete delen av blomsten. I redigeringen har jeg også lagt på et gradert ND-filet i nederste venstre hjørne