Timoteismyger – Thymelicus lineola

Link til originalpost


Ved Magnor fant jeg den første timoteismygeren jeg har fotografert i Norge. Ellers har jeg sett noen av de i Sverige. Her i landet er den ikke så veldig vanlig, de fleste finnes i et område rundt sydige delen av Buskerud. Faktisk var de ansett som utryddet her i nesten 100 år, før de dukket opp igjen for noen årtier siden.

Flere bilder og detaljer om