TFK: altfor stram bremseveier

Link til originalpost


Det kan være flere årsaker til at bremsen på TFK kan oppleves som altfor stram. Vi finner at mest utbredte er rustnet bremselinje eller linje som blir klemt inn i mellom ledd.
For å unngå at bremsen rustner bør vognen oppbevares tørt. Hvis man mistenker at bremseveieren kom i klem mellom ledd, bør denne frigjøres og festes til understellet med strips for å unngå problemet i fremtiden. Generelt sett, hvis bremsen