Støy og stillhet. Medisin mot tidens bråkmakere.

Link til originalpost

Fy for all ulykke, hvor inn til margen lei jeg er av tidens kvasireligiøse anskuelser. Ja, og enda mer av folk som bruker slike som en knagg for sine frustrasjoner. Perverterte religiøse uttrykk har sikkert alltid eksistert, men har tilhengere av slike noen gang vært så utålelige som i dag? Blant disse kan man naturligvis inkludere de høylydt vrøvlende ny-ateistene som misjonærer for det de