Storkenebb

Link til originalpost


Storkenebb-blomsten dukket opp igjen i år også i grusgangen foran huset vårt. Fotografert med Lumix GX80 og Olympus 60mm macro. Denne gangen på stativ helt ned på bakkeplan. Fyrte av hurtigserier fordi det blåste til dels ganske mye.


På Wikipedia står det:  Storkenebbfamilien (geraniumfamilien) (Geraniaceae) er en plantefamilie i ordenen Geraniales. Den tilhører den store kladen Rosidae. I familien inngår også den tidligere anerkjente familien Hypseocharitaceae