STAVANGER PÅ SKEIVÅ 30. august – 3. september

Link til originalpost

STAVANGER PÅ SKEIVÅ

Stavanger på skeivå arrangeres av FRI Rogaland (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmanfold).

i 2017 arrangeres Stavanger på skeivå for 19. gang. Formålet med festivalen er å fremme lokal og internasjonal solidaritet, åpenhet, inkludering og mangfold. Vi mener at festivalen har klart å lykkes med å sette Stavanger på kartet som en åpen og inkluderende by for mennesker som bryter med normer for