Snus, ikke lenger (like) farlig?

Link til originalpost

Ny forskning viser at bruk av snus ikke fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft! Norske helsemyndigheter har derimot ikke planer om å endre sine advarsler om at snus fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft.

Det kan tenkes at det er en eller annen form for prinsippsak for de norske helsemyndighetene, senere i år vil jo også alle sigarettpakker og snusbokser komme i samme den samme