Smakebit ~ Vi som er døde, Ikke gi opp håpet, Werner og Søster