Smakebit ~ Jaget

Link til originalpost

Velkommen til en ny søndag med smakebiter.

Jeg har ikke fått lest så veldig mye enda i denne måneden. Men det er delvis fordi jeg også studerer og delvis fordi jeg ikke er hjemme akkurat nå. Men planer om å lese har jeg. Jeg har en leseliste lenger enn jeg vil nå over, og det legger seg stadig til bøker der og. Før jul hadde