Slik slår du av Snap Map

Link til originalpost

Slik slår du av Snapchats nye funksjon Snap Map

Snap Map kommer når du oppdaterer siste versjon av Snapchat, og til brukere som har gitt godkjennelse for steds- og lokasjonstjenester. For å se om du har godkjent dette, sett to fingre på bildetakingsskjermen og klyp sammen. Kommer bilde under opp, kan du slappe av. Ikke trykk godkjenn og pust lettet ut. Du kan nå velge «Gå ut