Slakteblogg!

En
blogg som ble inspirert av diskusjonen med mine muslimske venner
angående slaktemetoder.

“Halal
slakt» er et relativt nytt begrep i det norske vokabular. Det
arabiske ordet “halal» er et samlebegrep for noe som er riktig og
dermed godt. Dette i motsetning til “haram» som betegner det gale
og det onde.

I
Islam skal dyret slaktes med halal som rituale. Metoden krever lang
forberedelse siden dyret først skal “dopes ned» med varmt vann og
stryking over huden til det sovner. Dyret Les mer