Skriket gjennom demokratiet

Link til originalpost


Norge har nettopp fått ei ny regjering. Eller rettere sagt et nytt, underdanig forretnings-ministerium for EU, IMF, USA-Nato og andre utenlandske aktører som vi har ingen som helst demokratisk innflytelse over. 

Likevel har “vårt” stortingsflertall med viten og vilje gjennom flere tiår overlatt stadig mer av landets styring til dem. Hadde vi vært ærlige hadde vi forlengst avviklet 17. mai og feiringa av Norges demokrati og