Skarp – uskarp

_DSC7190

For at effekten skal bli kraftfull, er det viktig at det skarpe virkelig er skarpt. Dessuten er det avgjørende at det skarpe er av sentral interesse i bildet – et interessepunkt.

Dersom det uskarpe er helt abstrahert, kan det føre til at fokus på det som er skarpt blir total. For eksempel ville stæren nedenfor da kun ha blitt et stære-portrett, mens det nå er i en kontekst, og slik sett skaper en fortelling.

På den annen Les mer