Sjællandske motiver og inspirasjonen som meldte seg