Salomon «Solo» Owusu og Ingolfur «Ingo» Ørn Kristjansson skal forsterke Raufoss Fotball