RB: Erlandsen har mistet garderoben

Link til originalpost

Lillestrøms trener Arne Erlandsen skal ha mistet tillit hos både spillerne og sitt eget støtteapparat. Dette beretter Romerikes Blad.

Dette skal ha to årsaker. For det første skal Erlandsens generelle adferd og vekslende humør være et problem, noe treneren skal ha fått beskjed om å endre av klubbledelsen. For det andre skal det være misnøye rundt treningsinnholdene og Erlandsens grunnleggende motstand mot høyt press.

Spillernes