Rasisme uten raser!

Med en hel vitenskap i ryggen: Arten Homo Sapiens har
ikke tilstrekkelig stor variasjon i det genetiske materiale til at vi
kan dele oss inn i forskjellige raser! Vi tilhører alle den samme
arten siden vi er individer som kan formere seg med hverandre og få
forplantningsdyktig avkom!

Begrepet “rase» har blitt brukt av biologer for å
betegne organismer som ser forskjellig ut til tross for identisk
genmateriale, slik vi finner det i all fauna og flora.

Gener påvirkes av miljøet og Les mer