Rart å tenke på

Link til originalpost

Ny og gammelGjør meg noen tanker. Da jeg begynte på skolen gikk jeg på Brubakken. Så kom småskolen og storskolen med svømmehall. Dette var på begynnelsen av 1960 – tallet.
Omtrent ti år seinere kom først ungdomsskolene på Raufoss og Reinsvoll.
I 1979 fikk jeg jobb som lærer i Vestre Toten kommune,først på Reinsvoll, året etterpå på Raufoss. Senere ble det Reinsvoll igjen.
Nå står