Racerapport: ULTRAVASAN 90 & piss off i likestillingens tegn!

ENDELIG I MÅL ETTER 90 BEGIVENHETSRIKE KMJAAAAA, -jeg kom i mål, JAAA -jeg gjorde faktisk et godt løp, om man kan si det sånn! Jeg løp og løp og løp og sprengte mitt eget tidsmål med glans, det er nesten så jeg ikke kan tro det er sant, den dag i dag, -mer enn fjorten dager etterpå, adskillig forsinket racerapport dette altså, men bedre sent enn ei, sier nå jeg, så her kommer fortsettelsen i Les mer