Prosjekt «Bærekraftig villahage» – uke 2

Link til originalpost

Å anlegge en bærekraftig villahage er helt klart ikke gjort over natta. Og uke 2 må sies å ha blitt preget av dårlig vær – snøvær.

Men lørdagen ble som planlagt tilbragt på kurs om beredskapshage. Så om ikke annet er tilsiget av kunnskap sikret. Noe var høyaktuell kunnskap, noe må komme etterhvert.

Beredskapen inn i villahagen?

Klart at et beredskapsperspektiv vil ha mye å