Problemet med Nav – eller et av dem

e131b8072af11c3e81584d04ee44408be273e7d71fb914479df3_640_student

Så vi har et velferdssystem.

Om du er arbeidsledig, syk eller faller ut av arbeidslivet av andre grunner, har vi Nav, som skal hjelpe deg i gang igjen.

Om du blir syk, får du hjelp å tilrettelegge og avklare hva du kan og ikke kan, sånn at du kan få utnyttet din restarbeidsevne best mulig. Blir du arbeidsledig, får du kompensasjon i form av arbeidsledighetspenger mens du leter etter ny jobb – Nav hjelper deg med det Les mer