Overraskende effekt ved gamle vaksiner

Link til originalpost

Folk som har fått vaksine mot kopper og tuberkulose ser ut til å dø sjeldnere av en lang rekke sykdommer, som ikke er relatert til vaksinen. Dette gjelder blant annet hjerte- og karsykdommer, samt infeksjoner og nevrologiske sykdommer.

Det er dansk forskning som har påvist dette, og studien inkluderer hele 46 000 dansker. Forskerne fant ut at sannsynligheten for å dø av andre sykdommer var