Oppkøyring Sogndal2.

Link til originalpost

Sogndal2 hadde første trening for sesongen i går. Økta vart leia av avtroppande trenar
Rune Bolseth. Håvard Hatle var også tilstades under gårsdagens trening,men holdt seg stort sett på sidelinja.
Men no er han klar til å ta over stafettpinnen frå Rune Bolseth for å væra hovedtrenar for Sogndal2.

Det nye trenarteamet til Sogndal2 vært sjåande ut slik:
Håvard Hatle – Hovudtrenar
Sondre Skrede –