Nytter det med mer opplysning?

Link til originalpost

Kjekt å vite-bloggens mål er å bidra til å så kunnskapsfrø, inspirasjon til å selv å søke etter mer kunnskap om ulike emner. Men kanskje er det en fånyttes kamp mot vindmøller, for ny forskning viser noe veldig overraskende: mennesker er i praksis blinde for ny kunnskap som strider mot deres eget syn på verden.

Logikk og empiri biter nemlig ikke på religiøse,