Nytt relieff.

Link til originalpost

Nytt relieff som har fått navnet Poding, etter inspirasjon av min far og alle mine hagevenner. Hvorfor poding? Hva er poding? Når gartnere kobler sammen planter, så de kan leve på samme hovedstamme og begge plantene får næring fra samme røtter, kalles det poding.  
Bjørkekvistene mine er jo ikke levende lenger, og kobbertråden jeg har brukt til å sette sammen kvistene og lage bladranker av, trenger