Nouri fortsatt på sykehus og situasjonen er uendret