Norsk Folkehjelp betalte Sophie Elise 30 000 kroner for kontroversiell luresak!