Nordlys er vakkert, men også farlig

Link til originalpost

Foto: Dan F SkovliNordlys (og sørlys, fellesbegrepet er polarlys) er vakkert, men det er egentlig resultatet av solstormer, utbrudd fra sola av ladete partikler. Kraftige solstormer kan faktisk være farlige for satelitter og elektriske installasjoner på jorda.

Solstormpartiklene bøyes av mot polområdene av jordas beskyttende magnetfelt. Mangetfeltet genereres i jordas indre, det er dette magnetfeltet som får vanlige kompass til å fungere. Men det beskytter oss