Naturlover – ekte og falske…

Når politikere og økonomer snakker om marked og
lønnsomhet høres det ut som de er underlagt naturlover. Det samme
med kapitalens akkumulasjon. Det vil si dersom noe skal produseres,
være seg knappenåler, klær eller biler, så må en investert krone
vokse til to. Disse “naturlover» gjør det helt nødvendig å øke
produksjonen for hver dag, hvilket igjen betyr økt forbruk og økte
avfallsmengder.

Ekte naturlover derimot, slike som gravitasjon, oppdrift
og radioaktivitet, krever underkastelse. Det er naturlovene som har
formet Les mer