Når målet er frelsen, blir midlene hellige!

Link til originalpost

Ønsker du deg et liv etter døden, så må du sørge for å bli frelst ved å sverge på at Gud eksisterer (jmf. Trosbekjennelsen). Dersom det viser seg at Gud ikke eksisterer, så vil du heller ikke være i stand til å beklage feilen, du er bare død… Men dersom du ikke tror på Gud, og det viser seg at