Når klimaflyktning blir krigsflyktning.

Når årsaken ligger i åresvis med tørke som ødelegger
beiteland og avlinger, står vi helt hjelpeløse. Det er ikke mulig
å forhandle med eller krige mot naturen. Den har sine egne
innebygde naturlover som vi er underlagt, enten vi vil eller ikke,
forstår eller ikke.

Hva gjør menneskene da? Jo, de begynner å vandre for
å finne nye områder.

Slik oppstår det gnisninger og konflikter. Det er
duket for radikalisering og opprør, gjerne med religiøs
fundamentalisme som bensin på bålet.

Nigeria Les mer