Når ga du sist bort en blomst, eller klem? Uten spesiell grunn?