Mountain Buggy Urban Jungle 3.0: ødelagt bremse

MB UJ 3.0 har fått flere endringer i designet. Bl.a. fotbremse ble byttet ut med håndbremse. Vår reparatør synes lite om denne oppgraderingen nå som han fått inn flere av disse nyere modeller inn til reparasjon hvor akkurat håndbremse røk.
Reparasjonen er ganske tidskrevende og komplisert. Bremsen består av mange deler, selve veieren er tredelt noe som kompliserer reparasjonen. Plast komponenter er av noe dårlig kvalitet og ser ut til å slites fort. Det virker som Les mer