Montreal-lue ei mønsterlue som er morsom å strikke