Miljøvern, voksenopplæring, referanserammer og holdninger

Link til originalpost

Voksenopplæring om miljørettet forvaltning bør bli en kampsak i stortingsvalget. Det virker ikke som om det er mulig å få til et godt miljøvern når voksne har referanserammer som handler om økt forbruk og kjøpekraft – ikke forvaltning og deling.

Kanskje er systematisk opplæring i miljørettet forvaltningspolitikk av samtlige beslutningstakere, velgere, tillitsvalgte og andre eneste mulige vei å gå.  Er det det som må til å få en annen holding til nødvendige prioriteringer?