Midlertidige jobber og NAV nok en gang

Link til originalpost

Som kjent åpnet regjeringen i 2015 opp for midlertidige ansettelser i opp til ett år, noe som angivelig skulle føre til at flere skulle komme i fast jobb. Loven skulle gjøre det lettere innvandrere, unge med liten utdanning og de med nedsatt arbeidsevne å komme inn på arbeidsmarkedet. Bedriftene ville tørre å gi dem en sjanse, het det seg. Nå viser en forskningsrapport at det