Med Strutseving på menyen

Link til originalpost

Strutseving er en plante jeg lenge har hørt om, men som jeg så langt ikke har stiftet bekjentskap med. Heldigvis kan jeg som medlem av Sopp og nyttevekstforeningen få gjort noe med det.

I går var det Strutseving i kurven

All ære til frivillige entusiaster som deler av sin kunnskap med oss grønnskolllinger. Liten sjanse for å lære seg om naturens spiskammers hvis ingen viser